Thưởng thức Ẩm thực Nhật Bản tại Nhà hàng Việt Phố

Friday, 29 July 2016 00:00

Thực đơn món Nhật - Nhà hàng Việt Phố Lê Quý Đôn