CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11


Giảm giá 20% thức ăn và 10% thức uống cho các Thầy Cô khi đặt Tiệc tại Nhà Hàng Việt Phố.

Thời gian khuyến mãi diễn ra trong 02 ngày: 19 và 20/11/2022.